Mieke van den Broek - Hanskamp

Als oorspronkelijk en onafhankelijk bestuurder, toezichthouder en consultant zet ik me in voor excellent bestuur van organisaties op sociaal-maatschappelijk terrein zoals overheid, zorg & welzijn, kunst & cultuur, onderwijs en zakelijke dienstverlening.

In de loop van ruim 30 jaar leidinggeven, besturen en toezichthouden heb ik me ontwikkeld tot een stevige vakvrouw die een moeilijke situatie niet uit de weg gaat. Ik ben niet bang, durf mijn nek uit te steken en bewaar de rust en het overzicht in complexe situaties en crises.

'Strict on the matter, empathetic towards people'.

Als procesmatige communicator ben ik in staat om alles en iedereen objectief te benaderen. Ik richt me op de relatie met anderen en ben in staat om samen met anderen gemeenschappelijke doelen te bereiken. Een open mind, een objectieve benadering, transparant handelen, tonen van praktische wijsheid, diplomatiek en coachend optreden. Ik beschik over een breed inzicht, kan boven de partijen staan en kan effectief interveniëren.

Met mijn ondernemende en zakelijke habitus en ervaring kan ik bij herstructurering en cultuurverandering werken in verschillende branches en sectoren. Mijn natuurlijke drijfveer is om vanuit een samenhangend conceptueel kader te communiceren en te handelen. Snel de verbinding te leggen tussen de externe vraag, de inhoud, de corebusiness en de bedrijfsvoering. Mijn grote denkkracht en snelle inzicht geeft mij de mogelijkheid om gemakkelijk oplossingen te bedenken – ook out of the box - en anderen meenemen door hen te vertellen wat het objectieve doel is en hoe dat gezamenlijk kan worden gerealiseerd.

Als mensgerichte analist ben ik in staat om structuur en rust te brengen waarbij ik het redelijke van mensen verlang, zonder te forceren. Visie en eenvoud, daadkracht en empathie, betrokkenheid en distantie gaan daarbij hand in hand bij interventies. Mijn goede observatie- en inschattingsvermogen helpen mij om voorwaarden scheppen voor ontwikkeling en fundamentele verandering van mensen, processen en organisaties. Boegbeeld kan ik zijn wanneer dat functioneel en noodzakelijk is. Daarbij maak ik onderscheid tussen de zaak en de relatie: ‘strict on the matter, empathetic towards people’.

Vanaf 1-1-1998 ben ik DGA van “BROEKHAN B.V.” Overzicht van uitgevoerde opdrachten en referenties op aanvraag beschikbaar.