Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BroekHan B.V.

Gedeponeerd bij de KVK te Arnhem onder nr. 09098337. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

'Strict on the matter, empathetic towards people'.