Privacy Policy

Privacybeleid BroekHan B.V.

BroekHanBV (hierna: BroekHan) is zich bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en/of zich inschrijft voor onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BroekHan. U dient zich ervan bewust te zijn dat BroekHanniet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren. BroekHan respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en voor het versturen van informatie aangaande de coaching. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers die zich bevinden op locatie van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Bovendien zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


2. Communicatie

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Google of een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


3. Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Google of een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


4. Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


5. Derden

Persoonsgegevens worden verwerkt in het CRM/boekhoud-systeem van BroekHan. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met een bevoegde derde, zoals een door BroekHaningehuurde coach, trainer of de door BroekHan ingehuurde accountant. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.


6. Bewaartermijnen

BroekHan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie gegevens Bewaartermijn Reden Personalia 7 jaar Verplichting Belastingwetgeving Adres 7 jaar Verplichting Belastingwetgeving Telefoonnummer 7 jaar Verplichting Belastingwetgeving E-mailadres 7 jaar Verplichting Belastingwetgeving Overige persoonsgegevens 7 jaar Eventuele nazorg


7. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het gebruik van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


8. Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt, tenzij dit in strijd is met een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld onze verplichting naar de fiscus t.a.v. tenaamstelling op facturen. Inzien of wijzigen van onderdelen van uw gegevens kan in uw persoonlijke klantomgeving, waarvan u bij aanmelding de inloggegevens heeft ontvangen. Wilt u verwijderd worden uit onze systemen, stuur dan een mail naar management@vandenbroekhanskamp.com.


9. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbriefmailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.


10. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of feedback heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

'Strict on the matter, empathetic towards people'.