Columns

Columns

Mieke schrijft regelmatig een nieuwe column

Good Governance 1

Input gevraagd!

Download als PDF

Good Governance 2

Toezichthouden in de mist: vragen om problemen.

Download als PDF

Good Governance 3

Op de handen zitten: tot hoever gaat de toezichthouder?

Download als PDF

Good Governance 4

Kleinschaligheid versus complexiteit: de leider aan zet!

Download als PDF

Good Governance 5

Overmoed bij de bestuurder

Download als PDF

Good Governance 6

Good governance, cultuur en de vertrouwenspersoon

Download als PDF

Good Governance 7

De vertrouwenspersoon en het normstellend vermogen van organisaties.

Download als PDF

'Strict on the matter, empathetic towards people'.