Sociale veiligheid

Fellow Traveller bij

Sociale Veiligheid

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en IntegriteitVoor veel organisaties hebben de begrippen ongewenste omgangsvormen en integriteit nog geheimen. Daardoor kan er in voorkomende gevallen sprake zijn van handelingsverlegenheid, zowel op het gebied van concreet handelen als beleidsmatig. Hoe zorg je er als werkgever voor dat iedereen in de organisatie zich veilig kan voelen? Wat als bestuur en/of management structureel niet vertrouwd wordt? Wat als er een angstcultuur heerst in de organisatie omdat medewerkers elkaar niet stimuleren, maar juist vernederen of negeren? Wat als macht destructief werkt? En wat als een klokkenluider zich meldt? Maar ook andersom: de leidinggevende voelt zich structureel onveilig maar weet niet waarnaartoe te gaan, immers, je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in de organisatie! Wat te doen?

Vanuit haar behoefte aan rechtvaardigheid, haar visie op het belang van een gezonde werkomgeving en excellentie in leiderschap zet zij haar kwaliteiten in als Extern Vertrouwenspersoon. Voor individuele medewerkers, managers en bestuurders. Hieronder staan de onderwerpen waarbij Mieke in de rol van vertrouwenspersoon behulpzaam kan zijn.

Opvang en begeleiding van melders


Wanneer een medewerker wordt geconfronteerd met pestgedrag, vernedering, negeren, of (sexuele) intimidatie is dat van grote invloed op het functioneren van deze medewerker, de werkomgeving en de organisatie. In dat geval stel je als werkgever je medewerkers in staat om hun verhaal te doen bij de externe vertrouwenspersoon. Deze is onafhankelijk en kan, zonder rolconflict, inkleuring vooraf of op basis van een (vermeende) machtspositie naast de melder gaan staan en deze behulpzaam zijn bij het omgaan met onveilige situaties. Dat kan variëren van de moed vatten om de ander aan te spreken, tot het formeel indienen van een klacht. Mieke van den Broek start met een eerste opvanggesprek, waarin de medewerker zijn of haar verhaal kwijt kan. Daarna wordt besproken hoe verder. Daarvoor zijn veel wegen. De medewerker heeft in dit proces de regie, vertrouwelijkheid is de rode draad. Mieke is daarbij de fellow traveller.

Signaleren en informeren van management en medewerkers over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en onveiligheid en adviseren van het management

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. Ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. PSA is de oorzaak van ruim 25% van het ziekteverzuim. Wanneer Mieke als vertrouwenspersoon signalen waarneemt van kwesties die mede kunnen leiden tot ziekteverzuim en verloop, zal zij, met inachtneming van de vertrouwelijkheid, hierop acteren. In het contract van de opdrachtgever met Mieke staat dat er structureel afgesproken wordt dat signalen worden benoem in een gesprek met de werkgever en in het Jaarverslag.

'Strict on the matter, empathetic towards people'.