Organisatieadviseur Sociale Veiligheid

Organisatieadviseur

Sociale Veiligheid

Signalenonderzoek voor de werkgeverEr kunnen bij een medewerkersonderzoek, een RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie) of een toename van het ziekteverzuim signalen komen over een onveilige werksfeer. Dan is nader deskundig signalenonderzoek geboden. Een signalenonderzoek is erop gericht om erachter te komen of en wat er aan de hand is en in welke omvang en worden de signalen geduid. En welke mogelijkheden er zijn om hiermee aan de slag te gaan. Mieke van den Broek-Hanskamp kan de organisatiecultuur nader onderzoeken en daarop adviseren, ook waar het gaat over leiderschap. Om tot een goed advies te komen worden afspraken gemaakt over de opdrachtgever, de onderzoeksvraag, de aanpak en de wijze van verantwoorden. Daarbij moet vooraf duidelijk zijn wie vanuit welke rol opereert, want het proces moet voor alle betrokkenen glashelder zijn. De stakeholders in de organisatie, zoals bestuur en management, medezeggenschap, HR, de ARBOdienst en andere specialisten worden hierbij op een vooraf afgesproken manier bij betrokken.

Strategisch advies voor toezichthouders, bestuurders en directeuren over integriteit, PSA-beleid en crisesWat is de verantwoordelijkheid van de governance, het organisatie- en ondernemingsbestuur voor het realiseren van een veilige en integere organisatie? Integriteit staat hoog op de agenda van toezichthouders. En terecht: er is veel ervaren en geschreven op het gebied van integer bestuur en toezicht, zoals in de woningsector, de banken en maatschappelijke organisaties. Toch lijkt het erop dat de governance, het organisatiebestuur, in het algemeen nog onvoldoende beeld heeft van de reikwijdte van het Integriteitsbeleid. Natuurlijk, geheimhouding, misstanden als (de schijn van) belangenverstrengeling en fraude zijn inmiddels gedeelde begrippen. Maar wat heeft dat te maken met ongewenst gedrag en integriteit op de werkvloer? Welke cijfers gaan daarmee gepaard? En wat zijn daarvan de risico’s voor de organisatie op het gebied van vertrouwen van de samenleving op de organisatie, de performance en uiteindelijke effectiviteit van de onderneming of instelling? Wat is de strategische visie van de Raad van Commissarissen of Toezicht op Sociale Veiligheid? Wat is de rol en de betekenis van een goed integriteits- en sociale veiligheidsbeleid voor Raden van Toezicht en Commissarissen? Welke risico’s zijn er bij het ontbreken van een actieve houding van de Board op integriteit en sociale veiligheid? Hoe gaat de Raad om met morele dilemma’s op dit gebied? En waar zijn toezicht en bestuur bij het ontwikkelen van een lerende cultuur in de organisatie op dit thema?
In de pers en op de sociale media worden problemen in organisaties op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit vaak breed uitgemeten en geanalyseerd. En vaak wordt direct met een beschuldigende vinger gewezen naar de (eind-)verantwoordelijken. Dit geldt voor zowel de publieke als de profitsector. Toezichthouders en bestuurders worden overvallen met de casuïstiek in hun eigen organisatie. Ook wanneer er al een paragraaf over integriteitsbeleid, omgaan met ongewenst gedrag en klokkenluiders is opgenomen in het jaarverslag. Want wat te doen, als de pers voor je neus staat? Hoe verhoudt u zich op dat moment tot de bestuurder? Wat kan een jurist bijdragen? En welke afspraken en werkwijze heeft de bestuurder hierover met de HR-officer? Om welke procedures gaat het? Wat is het juiste gedrag en wat de juiste de juiste taal op zo’n moment?

Mieke van den Broek-Hanskamp heeft in haar loopbaan een aantal cases meegemaakt, daarin gehandeld en kan je als fellow traveller helpen en adviseren op dit terrein.

Zij werkt hierbij nauw samen met Van Oss&Partners. Bekijk voor meer informatie over dit onderwerp de site:'Strict on the matter, empathetic towards people'.