Organisatieadviseur Sociale Veiligheid

Fellow Traveller voor

topvrouwen

Je bent een van de eigenaren van het bedrijf. Je maakt deel uit van de board of het bestuur van een organisatie. Je bent als entrepreneur bezig om jouw bedrijf op te bouwen en je droom te realiseren. Je bekleedt een functie in het politieke of ambtelijke openbaar bestuur. Je bent toezichthouder of commissaris.

Welke issues kom je tegen, waarbij de mannelijke manier van denken en werken niet effectief is voor jou en de organisatie? Wat kan de invloed zijn van vrouwen in bestuursfuncties in het geheel van maatschappelijke turbulenties?

Mieke van den Broek heeft meer dan twintig jaar gewerkt als bestuurder en toezichthouder en beschikt over een schat aan ervaring op dit terrein. Zij heeft weet van de traditionele excuus-Truus-positie, de ‘koffievergissing’, van ongewenst gedrag en sexuele intimidatie in de boardroom. Nog steeds is er sprake van een intimiderende, masculiene cultuur.

Ook inhoudelijke onderwerpen worden vaak verschillend aangevlogen door vrouwen en mannen. Waardengedrevenheid, omgaan met normen en de vrouwelijke fysieke identiteit zorgen voor vraagstukken in de praktijk van de Topvrouw.

Een topvrouw krijgt, net zoals een topman, vaak een coach. Meestal is dat een man, want die is immers ervaren op dat niveau. Maar die brengt het mannelijk perspectief mee, met alle beperkingen van dien. Wil je dat als topvrouw?

Mieke van den Broek is graag jouw fellow traveller bij jouw ontwikkeling tot all-round en impactvolle topvrouw.

Strategische hoofdthema’s van de organisatie bekeken met een vrouwelijke blik


Voor elke bestuurder zijn er van tijd tot tijd dilemma’s, ondernemingsvraagstukken met een maatschappelijke impact en innovatieve uitdagingen die om meer vragen dan een concrete oplossing. Anno 2023 is er wereldwijd chaos, onzekerheid en risico op vele terreinen. We leven in een VUCA-world, waar continuïteit en langetermijnbeleid een paradox lijkt te worden. Er zijn veel wicked problems met een grote complexiteit. Er zijn crises buiten en binnen de bestuurskamer. Tegelijkertijd functioneert de bestuurskamer, net als de hele organisatie, als een systeem, vaak gedomineerd door mannen. Gun jezelf om daar van tijd tot tijd uit te stappen en te sparren met Mieke van den Broek als professionele, bestuurlijk ervaren outsider die een expliciet appèl doet op je vrouwelijke souvereiniteit. Om verrijkt weer onverwachte toegevoegde waarde te bieden in het bestuur.

Positionering en persoonlijk leiderschap


Vaak leg je de LAT hoog: Lef, Aspiratie en Talent. En toch loop je aan tegen onverwachte issues. Wat is dat toch, dat je plotseling uit je evenwicht bent, op het verkeerde been wordt gezet en twijfelt waar anderen alles zeker lijken te weten. Dat jouw sensitiviteit voor wat er speelt niet het verdiende gehoor krijgt. Het erop lijkt dat jouw eigen strategie om dingen voor elkaar te krijgen, niet werkt. Dat het op de top zo koud is. Wat doen vrouwen en mannen verschillend?

  • Bij vrouwen vaak sprake van interne attributie: je zoekt de oorzaak snel bij jezelf of je directe invloedssfeer.

  • Of er ligt een totaal nieuwe uitdaging: deins je terug of ga je het risico aan?

  • Je betrapt je erop dat je ambitie, je dominantie en concurrerende houding niet in dank worden afgenomen. Hoe ga je daarmee om?

  • Je krijgt tot je verrassing te maken met een feminieme krabbenmand, je wordt klein gehouden door andere vrouwen.

  • Je vraagt je soms af of je eigen overtuigingen over jezelf je belemmeren in je persoonlijke groei.

  • Je bent geïnteresseerd in de schaduwzijden van jouw leiderschapsstijl en wilt de risico’s van je stijl vermijden.

Laat je je door afhouden van succes, pas je je aan? Verloochen je je eigen kracht of zet je die in om een allround topvrouw te zijn? Als dit type thema’s je bezighouden gaat Mieke van den Broek daarover graag het gesprek met je aan en is ze jouw fellow traveller op weg naar de top die jou past!

Noblesse oblige: De topvrouw een rolmodel, hoe doe je dat?


We hebben allemaal onze rolmodellen. Wanneer je als vrouw een leidinggevende rol vervult ben je vanzelfsprekend een vrouwelijk rolmodel. In goede en kwade zin. Andere vrouwen (en mannen) projecteren hun angsten, dromen, beelden en verwachtingen op jou. En je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Rolmodel zijn heeft invloed op je, zowel in positieve als negatieve zin. Als rolmodel heb je invloed. Je bent een concreet wandelend voorbeeld. Je zet de toon, bepaalt de norm en geeft inhoud en vorm aan kernwaarden. En ja, adeldom verplicht! Als goed vrouwelijk rolmodel kun je geweldig bemoedigend zijn voor vrouwen in organisaties en invloed hebben op hun persoonlijk leer-en ontwikkelproces. • Hoe ben je rolmodel geworden? • Welk rolmodel wil je zijn en hoe kun je daar actief sturing aan geven? • Hoe sta je op het toneel? • En hoe betrek je daar de mensen in de organisatie in? • Hoe bed je dit in en borg je dit ook voor de toekomst? • Hoe zorg je ervoor dat je als rolmodel je schaduwzijden vermijdt?
Voor deze vragen is ruimte in een gesprek met Mieke van den Broek, die ze zelf aan den lijve heeft ondervonden en je graag laat delen in haar ervaring.'Strict on the matter, empathetic towards people'.