Organisatieadviseur Sociale Veiligheid

Fellow Traveller voor

Interim Managers

Advies voor opdrachtgevers en interimmanagers

Mieke van den Broek is van 1998 tot en met 2022 zelf interim-manager geweest en heeft in deze tak van sport veel verschillende functies bekleed, van afdelingsmanager tot bestuurder. Volgens Mieke is Interim-management een professie, met eigen kwaliteitseisen. Zij kent als geen ander de fijne kneepjes van het vak. Haar kennis en ervaring deelt ze graag met anderen, die vragen hebben als:

 • Ik denk erover om interim manager te worden, hoe weet ik of het iets voor me is?
 • in hoeverre is mijn CV onderscheidend voor het vak?
 • voor welk type Interim-manager zou ik geschikt kunnen zijn?
 • wat kan ik leren over bureaus, contracten, tarieven en fees?
 • hoe ziet een interim-opdracht er in de praktijk uit en wat zijn de valkuilen?
 • hoe ga ik om met alle stakeholders? en veel andere vragen.

Schaduwmanagement voor interimmanagers

Daarnaast begeleidt Mieke Interim managers in de praktijk. Het gaat dan meer over het goed uitvoering geven aan de gedragscode, de juiste interventies op het juiste moment en de communicatie in de organisatie. Of het nu gaat om een complex project, of een crisis, als Fellow Traveller reist zij met je mee door de opdracht en helpt je om jouw professionele kwaliteit neer te zetten.

Masterclass Interim Management I: Is interim management iets voor mij?

Voor Geerts&Partners (Yris) verzorgt Mieke de Masterclass Interim Management Zij heeft een langdurige ervaring als interim bestuurder, toezichthouder en board-consultant. De Masterclass Interim Management geeft een breed beeld van deze uiterst moeilijke, maar razend boeiende en mooie professie. Gedurende twee dagdelen krijgt de deelnemer inzicht in het systeem waarbinnen de Interim Manager opereert. Denk daarbij aan de opdrachtgevende en opdrachtnemende organisatie, de rol van de schaduwmanager, de bureaus en de individuele positie van de Interim Manager. En niet te vergeten: het geheim én het verdriet van de Interim Manager.

Ook gaan we uitgebreid in op de opdrachten, die je kunt gaan vervullen. De typen, de posities en rollen die daarbij worden ingenomen, en de competenties waarover je als Interim Manager dan moet kunnen beschikken. We staan stil bij de concrete uitvoeringsaspecten, van acquisitie en start tot afscheid en de functie van het Plan van Aanpak, monitoring op de uitvoering, rapportages, schaduwmanagement en evaluaties. Tot slot bespreken we een casus, waarin het grote verschil tussen een ‘vaste’ bestuurder en een interim-bestuurder aan de orde komt, we reflecteren we op het thema ‘ken uzelve’ om daarmee te jouw motivatie voor deze professie te onderzoeken en de route die leidt tot je eerste concrete opdracht.

Voor wie? (Voormalig) politieke en ambtelijk bestuurders, die voor zichzelf de mogelijkheid van een positie als Interim Manager willen onderzoeken.

Na afloop heb je heldere en reële beelden van

 • De ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen in het Interim Management
 • Het systeem van de Interim Manager als context voor het functioneren van de Interim Manager
 • Soorten Interim Management
 • Het verloop van een Interim Management opdracht van start tot afronding
 • Overeenkomsten en verschillen tussen een vaste bestuurlijke functie, consultancy en Interim management
 • De Interim Manager als niet-politicus
 • De wereld van de Interim Manager
 • De relatie tussen je zelfbeeld en de professie van Interim Managent aan de hand van casuïstiek.

Masterclass Interim Management II: Verdieping op de professie

volgt...'Strict on the matter, empathetic towards people'.